Добре дошли в сайта на учениците от СУ "Васил Левски", с.Коларово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Указания за седмокласниците

УКАЗАНИЯ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ, ОТНОСНО ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ И ЗА ЗАПИСВАНЕ В VІІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 • Класирането се извършва в три етапа;
 • Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания;
 • За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище;
 • Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища, едновременно в повече от една област;
 • Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране;
 • След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си;
 • В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили основно образование в годината на кандидатстване, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.

За участие в класирането могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат по съответния надлежен ред от експертната комисия към РУО – Благоевград.

Учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, също имат право да кандидатстват, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки.

За профил „Изобразително изкуство“ задължително се изисква успешно положен изпит за проверка на способностите.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ И ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ

 1. ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ВАЖНИ ДАТИ:

 • от 03 юли 2020 г. до 07 юли 2020 г. –подаването на заявление за участие в І етап на класиране;
 • до 13 юли 2020 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на І етап;
 • до 16 юли 2020 г. – записва на приетите ученици или подаване на заявление за участие във II етап на класиране в училището, в което са приети на І етап.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИФОРМАЦИЯ

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас за учебната 2020/2021 г. се осъществява от 03 юли 2020 г. до 07 юли 2020 г. по един от двата начина:

 • Онлайн кандидатстване от свободно избран от ученика/

родителя компютър с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп от служебната бележка за допускане до изпитите или от служебната бележка с резултатите от положените изпити. Указания за процедурата ще намерите на електронната платформа https://priem.mon.bg.

Работно време на училищата-центрове:

І класиране: в работните дни от 03.07 до 07.07.2020 г. – 08.00 до 18.00 часа

ІІІ класиране: в работните дни от 24.07 до 27.07.2020 г. – 08.00 до 18.00 часа

Пред комисията в училището-център, ученикът представя:

 1. Документ за самоличност.
 2. Служебна бележка за явяване на изпитите от НВО или служебна бележка за резултатите от изпитите.
 3. Свидетелство за основно образование.
 4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар, удостоверяващо, че професиите, за които кандидатства не са противопоказни на здравословното му състояние. При подаване по електронен път се сканира като приложение – само за кандидатите за специалност от професия.
 5. Служебна бележка с оценките от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство – само за кандидатите за профил „Изобразително изкуство“
 6. Заявление за участие в първи / трети етап на класиране /по образец/ с подредени желания.

 Списъците с приетите ученици на І етап на класиране ще бъдат обявени до 13 юли 2020 г., както следва:

 • в училищата – центрове;
 • в съответното приемащо училище;
 • на електронната платформа https://priem.mon.bg, където кандидатите индивидуално ще могат да проверят своето класиране чрез персоналните си данни – входящ номер 10-цифров код за достъп от служебната бележка за явяване на НВО.

Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са приети до 16 юли 2020 г., като подават следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища на чужди държави;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия;

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично.

 1.  ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ВАЖНИ ДАТИ

 • от 14 юли до 16 юли 2020 г. – подават заявление за участие във ІІ етап на класиране в училището, в което са класирани на І етап
 • до 20 юли 2020 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на ІI етап
 • до 22 юли 2020 г. – записване на учениците, приети на ІI етап.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИФОРМАЦИЯ

Във ІI етап на класиране участват:

 • Учениците, които не са класирани на І етап по нито едно от посочените желания.

Тези ученици не подават заявление за участие във ІI етап и участват в класирането по служебен ред.

 • Ученици, които са приети по второ или следващо желание на I етап, но не са се записали в съответното училище

За да участват във ІІ етап на класиране, тези ученици подават заявление в срок от 14 юли до 16 юли 2020 г. в училището, в което са приети на І етап. Желанията не се пренареждат и участниците запазват мястото си от І етап, или се класират на по-предно свое желание.

Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 20 юли 2020 г., като записването е до 22 юли в училището, в което са приети.

 1. ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ВАЖНИ ДАТИ

 • от 24 юли до 27 юли 2020 г. – подават заявление за участие във ІІI етап на класиране
 • до 29 юли 2020 г. – обявяване на списъците с приетите ученици на ІII етап
 • до 30 юли 2020 г. – записва на учениците, приети на ІII етап.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИФОРМАЦИЯ

За участие в III етап на класиране учениците подават заявление по образец в училищата – центрове или по електронен път, в което може да променят и пренаредят желанията си съобразно обявените незаети места след II етап на класиране.

При III етап на класиране учениците не запазват мястото си от по-преден етап на класиране. В III етап на класиране може да участва и ученик, който не е участвал в предходните етапи на класиране.

Списъците с приетите ученици на ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 29 юли 2020 година, а записването е до 30 юли 2020 г. в училището, в което са приети.

 1.  ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ІІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Незаетите места след ІІІ етап на класиране ще бъдат обявени на сайта на РУО – Благоевград до 03 август 2020 г., а попълването им ще се осъществи до 10 септември 2020 г. по ред, определен от директора на съответното училище, при спазване на изискването за класиране на учениците в зависимост от формирания бал.

 

 

 

 

 )Заповеди  - почистване и дезинфекция в СУ "В. Левски"

заповед - почистване.pdf (303373)

заповед - почистване1.pdf (283975)

 

Заповед РД09-725/06.04.2020г. на министъра на образованието и науката

Заповед - МОН.pdf (198175


Уважаеми ученици,
Наближава 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост!
Тази година светлият празник на буквите и културата няма да се отбележи по традиционния начин – с празнично шествие и програма заради пандемията от коронавирус. Средно училище "В. Левски" обявява конкурси. Очакваме вашите творби и изпълнения.


 

Поклон, будители народни!
Благодарим, благодарим!
Чрез вас пречистени, свободни,
нов свят ще сътворим.147 години безсмъртие! Поклон, Апостоле! Средно училище "Васил Левски", с. Коларово с гордост носи името на Апостола.
Тържественият ден започна с лъвски скок и викторина с участието на учениците от V, VI и VII клас, които се представиха отлично. Празникът продължи пред паметника на Васил Левски в двора на училището, където директорът припомни заветите на Левски, учениците от 8-12 клас изрецитираха клетвата, а всички присъстващи коленичиха в знак на признателност. С шествие ученици, учители и гости се оправиха към залата на ПП Беласица, за да се насладят на литературно-музикалната програма на талантливите ученици от СУ "Васил Левски".

Гости на празника бяха дечицата от ОДЗ - с. Коларово с госпожа Ангова, които изрецитираха в един глас стихотворението "Обесването на Васил Левски". Учениците и децата от ОДЗ поднесоха цветя и венци. Директорът на училището, г-жа Трайкова, награди участниците, участвали в лъвския скок и конкурсите за рисунка, стихотворение, табло, есе под надслов "С Левски в сърцето". Учениците и децата от ОДЗ поднесоха цветя и венци.

 

 


 

 

 


 

ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ -ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ

     МОН ПУБЛИКУВА ЛИНКОВЕТЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИТЕ УЧЕБНИЦИ

Линкове за достъп до електронно четимите учебници на одобрените печатни издания от I до VII клас са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката на адрес: https://www.mon.bg/bg/100428

Съдържанието на електронно четимия учебник е напълно идентично с това на хартиеното издание.
Достъпът е осигурен безплатно за всички ученици от I до VII клас включително.

 

Издателство "Просвета" - тук 

Издателство "Анубис- Булвест 2000"  - тук

 

Издателство "Бит и техника" - тук


Учениците от СУ"Васил Левски", заедно със своите родители и учители за пореден път доказаха, че са отговорни и съпричастни! Благодарение на общите усилия  се включиха активно във Фестивала на кестена с много и разнообразни ястия, сувенири, макети и табла, които бяха изработени с голямо желание от самите ученици! Всички събрани средства от продажбата ще бъдат предоставени за благотворителност и по-точно за Вивиян, която има нужда от средства! С благодарност към ученици, родители, учители! Успех, Вивиян, бързо оздравяване!


„Розите на България“ разцъфтяха и в двора на СУ "Васил Левски". Най-красивото българско хоро се изви в двора на училището. Ученици и учители танцуваха под ритмите на народната музика и за пореден път доказаха, че носят България и всичко българско в сърцата и душите си.


145 години безсмъртие! Поклон, Апостоле!


Коледен базар в СУ "Васил Левски"!

 

 


Отлично представяне на учениците на конкурса

"Направи добро за Коледа"!  Поздравления!

 


                    В очакване на Коледа


 

 

 email на СУ"В.Левски":

sou_kolarovo1910@abv.bg
   П О К А Н А

Уважаеми родители,

на 03.12.2019г. от 17.00ч.

ще се проведе среща за

избор на представители

на Обществен съвет.

Заповядайте!Ваканциите

Есенна ваканция – 01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. (включително)

Коледна ваканция – 21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. (включително)

Междусрочна ваканция– 05.02.2020 г.  

Пролетна ваканция – 11.04. 2020 г. –20.04.2020 г.  - 1-11 клас;  12 клас - 16.04.-20.04.2020 г.


На 27.02.2020 год. (четвъртък) от 17:30 часа в СУ„Васил Левски“, с. Коларово ще се проведе родителска среща при следния дневен ред:
1. Информация за резултатите от обучението и възпитанието на учениците през първи учебен срок на учебната 2019/2020 год.
2. Набелязване на мерки за намаляване на безпричинните отсъствия.
3. Информиране на родителите за предприетите и реализирани мерки за олекотяване на ученическите раници – подписване на декларация.


News

Website launched

30.01.2013 20:17
Our new website has been launched today. Tell your visitors why you have started a new...

—————


За връзка

Ирина ШоповаНа  19.02.2016г. от 10.30 часа в нашето училище ще бъде открита зала за занимания по интереси по проект от Национална програма"Училището-територия на учениците".Ще поднесем венци пред паметника на Васил Левски, ще си припомним заветите на Апостола,ще наградим победителите в конкурсите за стихотворение и рисунка на тема" С Левски в сърцето".Награди ще получат и победителите в турнира по волейбол и "Лъвски скок"9.02.2016г. от 10.30 часа в нашето училище ще бъде открита зала за занимания по интереси по проект от Национална програма"Училището-територия на учениците".Ще поднесем венци пред паметника на Васил Левски, ще си припомним заветите на Апостола,ще наградим победителите в конкурсите за стихотворение и рисунка на тема" С Левски в сърцето".Награди ще получат и победителите в турнира по волейбол и "Лъвски скок"